About

Barbara-Collé-about

Barbara Collé

As filosoof en beeldend kunstenaar onderzoek ik onze ervaring van kleur. Mijn bevindingen publiceer ik aan de hand van essays, kleurenthrillers en (video) beeldgedichten. Ik werk vanuit mijn studio in de Jordaan in Amsterdam.

Contact:
Stuur me een e-mail via
studio[at]barbaracolle.nl

 


Kleuronderzoek: De retorica van kleuren

Sinds 2016 werk ik aan een artistic research over onze ervaring van kleur. Via essays, lezingen, video-essays en kunstenaarsboeken doe ik verslag van de bevindingen van dit onderzoek. Daar ik zowel als kunstenaar en als filosoof ben opgeleid, kan ik de praktische kleurkennis van een maker op verdiepende wijze combineren met kennis uit filosofie en literatuur.

Ik begon mijn kleuronderzoek met een onderzoek naar kleurexperimenten van kunstenaars uit de vroege Bauhausperiode (1919-1923). Gebaseerd op deze kleurstudies, waar objectieve kennis samenging met subjectieve kennis, ontwikkelde ik vervolgens een eigen model voor kleurstudie. In dit model worden directe waarneming van kleur, kleurervaring en betekenistoekenning aan elkaar gekoppeld. Mijn model heeft raakvlakken met het onderzoeksveld embodied perception, waarin ons lichaam en onze interactie onze waarneming en opvatting over de wereld bepalen.

Ons denken en taalgebruik staat vol van kleurbetekenis, maar kleur is in mijn model bovenal een visueel verschijnsel dat ons altijd weer terugbrengt naar kijken. Kleur biedt de mogelijkheid om gericht, nauwkeurig en direct waar te nemen.

Kleur zet ons aan om steeds weer te proberen opnieuw of ‘als voor het eerst’ te kijken.

 

Museum für Gestaltung – Bauhaus-Archiv

Het deelonderzoek ‘De Kleurenthriller’ 2016/2018 kwam tot stand met financiële steun van Stimuleringsfonds creatieve industrie. Op uitnodiging van het Bauhaus-Archiv werkte ik tijdens een artist in residence periode aan dit project in Berlijn.


 

Mister Motley

Sinds 2018 schrijf ik geregeld voor Mister Motley magazine over ervaringen van kleur. Via deze link kun je de essays op de site van Mister Motley lezen >>

Nieuwe kleurenthriller over Sara Burgerhart

In opdracht van Bellamy Kabinet maakte ik begin 2020 een nieuwe kleurenthriller. Het boek is te zien tijdens de tentoonstelling Dag & Nacht in Bellamy Kabinet van april t/m juni in Amsterdam. Hier kun je meer lezen over deze kleurenthriller >>

Lezingen

Voor verschillende musea en tijdschriften schrijf ik essays over kleurgebruik in kunst. Ook geef ik lezingen. In januari 2020 gaf ik bijvoorbeeld een lezing bij SPUI25 in Amsterdam. Mocht u interesse hebben in een essay of lezing door mij, mail me via: studio [at] barbaracolle.nl.

Achtergrond Barbara Collé

Ik behaalde m’n masters in Argumentatietheorie & Retorica (Wijsbegeerte) aan de Universiteit van Amsterdam. Verder volgde ik de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag en ging ik naar Faculty of Fine Arts Aristotle University in Thessaloniki, Griekenland.

Ik heb ervaring als dialoog & scène schrijver voor televisieseries. Ook schrijf ik columns en essays over kleurwerking, beeldredactie, filosofie en kunst.