Category: De Kleurenthriller

De kleurenthriller – spannende verhalen verteld met kleurcontrasten | Ontwerpend onderzoek
Met dit ontwerpend onderzoek toon ik de werking  van kleurcontrasten, gebaseerd op de kleurenleer van Bauhaus-docenten Johannes Itten.
Op uitnodiging van het Bauhaus-Archiv in Berlijn verricht ik een visuele analyse van werken uit dat archief tot kleur-syntheses.
Met dank aan het Bauhaus-Archiv in Berlijn en het Stimuleringsfonds creatieve industrie.